Program Budowy 100 Obwodnic

Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 07.03.2024 Wykonawca poinformował strony o planowanym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegającej na przełożenie ruchu z drogi powiatowej nr 1375f na DW 156 po nowym śladzie drogi nr 1375 f.