Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonano odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

W dniu 20.10.2023 r. wykonano odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W w obecności Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.