Program Budowy 100 Obwodnic

Zakończenie okresu zimowego

W dniu 15.03.2024 zakończył się okres zimowy.