Program Budowy 100 Obwodnic

Betonowanie płyty pomostu

W dniu 29.02.2024 odbyło się betonowanie płyty pomostu obiektu PZDS2 oraz została wykonana warstwa mrozochronna C1,5/2 na Starej drodze DK22 odcinek II w km 0+100 - 0+162 oraz DP1373F strona prawa km 0+00 - 0+237, DP1375F strona lewa km 0+440 - 0+522