Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca kontynuuje prace ziemne

Wykonawca kontynuuje prace ziemne prowadzone na Dodatkowej jezdni nr 1 (dojazd do obiektów mostowych).