Program Budowy 100 Obwodnic

Prace związane z profilowaniem skarp rowów i uzupełnianiem poboczy

Wykonawca prowadzi prace związane z profilowaniem skarp rowów i uzupełnianiem poboczy na Drodze Wojewódzkiej 156 strona lewa oraz w kilometrze 4+650 - 5+550, 3+300 - 4+400, 0+020 - 0+400 budowanej Obwodnicy.