Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca prowadził prace przy obiektach mostowych

Wykonawca prowadził prace przy obiektach mostowych. Wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentu pod skrzydełka S1, S2 na obiekcie PZDS2, oraz fundament skrzydełka S1.2 na obiekcie WD2.