Program Budowy 100 Obwodnic

Ograniczenie robót w okresie zimowym. Prace w najbliższym czasie.

W związku z okresem zimowym Wykonawca w znacznym stopniu ograniczył roboty. W najbliższym okresie Wykonawca prace ziemne przy profilowaniu skarp rowów i uzupełnianie poboczy - DW 156 strona lewa oraz prace brukarskie Wykonanie wyspy krawężniki i nawierzchni z kostki.