Program Budowy 100 Obwodnic

Znaczne ograniczenie robót w związku z okresem zimowym

W związku z okresem zimowym Wykonawca w znacznym stopniu ograniczył roboty. Prace wykonywane są głownie przy Obiektach Mostowych.