Program Budowy 100 Obwodnic

Prace zabezpieczające odwodnienie i oznakowanie

Trwa okres zimowy. Wykonawca prowadzi prace zabezpieczające odwodnienie i oznakowanie.