Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 2

W dniu 15.10.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 2, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówione zostały prace związane z realizacją Projektu, a także napotkane problemy. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.