Program Budowy 100 Obwodnic

Ograniczono zakres prac w związku z okresem zimowym

Od dnia 16.12.2023 rozpoczął się okres zimowy. W związku z tym Wykonawca ograniczył zakres prac do robót wykończeniowych.