Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca ograniczył prowadzenie robót

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca ograniczył prowadzenie robót. Wykonywano jedynie prace możliwe do realizacji bez uszczerbku w złych warunkach pogodowych.