Program Budowy 100 Obwodnic

Zwolnienie stanowiska archeologicznego Brzoza 41

W dniu 21.11.2023 Wykonawca otrzymał pismo od w sprawie zwolnienia stanowiska archeologicznego Brzoza 41 z prowadzenia badań archeologicznych, tym samym umożliwiono Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych pod drogą powiatową DP1375F - ul. Asynka.