Program Budowy 100 Obwodnic

Postępowanie dot. zmiany decyzji ZRID

W dniu 16.11.2023 Lubuski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie dot. zmiany decyzji ZRID.