Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonanie odcinka próbnego warstwy wiążącej

W dniu 10.11.2023 odbyło się wykonanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z BA AC16W w lokalizacji km 5+260 - 5+360. Materiałem stosowanym przy wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jest mieszanka mineralno - asfaltowa produkowana na WMB Zwierzyn COLAS POLSKA.