Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonano odcinek próbny

W dniu 23.10.2023 wykonano odcinek próbny - warstwa podbudowy w km 5+260 do 5+360.