Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca otrzymał podpisany obustronnie Aneks nr 3 do umowy

W dniu 04.10.2023 Wykonawca otrzymał podpisany obustronnie Aneks nr 3 do umowy nr KP-3/22/2021 z dn. 27.05.2021. Aneks zmienia następujące terminy kontraktowe: KM2 na dzień 07.11.2023, KM3 na dzień 06.09.2024, CnU na dzień 07.04.2025