Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 1

W dniu 30.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 1, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady poruszone zostały kwestie związane z realizacją Projektu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się w Biurze Inżyniera Kontraktu oraz w formie telekonferencji.