Program Budowy 100 Obwodnic

Badania warstwy mrozoochronnej

W dniu 20.09.2023 wykonywane były badania warstwy mrozoochronnej (C1,5/2 wytrzymałość na ściskanie, przydatność gruntu VSS). Inżynier Kontraktu przeprowadził wizje lokalną dostarczonych na plac budowy drogowych prefabrykatów betonowych (krawężniki, ścieki) oraz krawężników kamiennych. Notatka z dokumentacją zdjęciową zostanie przekazana Wykonawcy.