Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca kontynuował prace warstwy mrozoochronnej

Wykonawca kontynuował prace z wykonaniem warstwy mrozoochronnej oraz stabilizacji gruntu C04/05.