Program Budowy 100 Obwodnic

Kontynuacja robót

Wykonawca kontynuował roboty ziemne zgodnie z planem.