Program Budowy 100 Obwodnic

Badania sprawdzające na trasie głównej oraz betonowania

W dniu 11.08.2023 odbyły się badania sprawdzające Inżyniera na trasie głównej w rejonie km 4+600 (WD2) oraz km 3+100 badania nośności podłoża gruntowego stabilizowanego popiołami. W dniu 09.08.2023 odbyły się betonowania