Program Budowy 100 Obwodnic

Inspekcja akceptacyjna Kopalni Lipie Góry

W dniu 18.07.2023 odbyła się inspekcja akceptacyjna Kopalni Lipie Góry. W inspekcji brali udział przedstawiciele WT-LD Laboratorium Drogowe Zamawiającego. Złoże zostało odebrane bez uwag po wypełnieniu minimum wymagań Inżyniera Kontraktu. Pobrano materiał gruntowy i kruszywowy do badań akceptacyjnych.