Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr1

W dniu 16.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 1, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, na której omówiono m.in. sprawy formalno-prawne i organizacyjne, schemat organizacyjny Wykonawcy, a także przedstawiono prezentację archeologiczną.