Program Budowy 100 Obwodnic

IK zezwolił warunkowo na wykonanie odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej

W dniu 06.07.2023 IK zezwolił warunkowo na wykonanie odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej C1,5/2,0, jednocześnie Wykonawca zgłosił gotowość do przeprowadzenia odbioru Żwirowni Lipie Góry.