Program Budowy 100 Obwodnic

Inspekcję akceptacyjna wytwórni mostowych prefabrykatów betonowych

W dniu 30.06.2023 IK przeprowadził inspekcję akceptacyjną wytwórni mostowych prefabrykatów betonowych (belki typu KUJAN - MOSTY ŁÓDŹ S.A.). Wytwórnia została zaakceptowana z oceną pozytywną, jednocześnie na podstawie uzgodnień z laboratorium drogowym Zamawiającego IK odstąpił od wykonania zarobów kontrolnych dla mieszanki betonowej C50/60 przeznaczonej do wykonania belek. IK brał udział w badaniach kontrolnych wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego.