Program Budowy 100 Obwodnic

Zamknięcie dla ruchu pieszych fragmentu chodnika

W dniu 23.06.2023 Wykonawca powiadomił odpowiednie służby oraz zarządców dróg o zamknięciu dla ruchu pieszych fragmentu chodnika od strony zachodniej przy drodze powiatowej nr 1375F. Zamknięcie nastąpi w dniu 30.06.2023.