Program Budowy 100 Obwodnic

Przygotowania organizacyjne do wykonania zarobów próbnych

W dniu 20.06.2023 Technolog odbył spotkanie w WT-LD laboratorium Drogowym w Raculi. Trwają przygotowania organizacyjne do wykonania zarobów próbnych dla wszystkich recept bitumicznych w ścisłej współpracy Wykonawcy, Zespołu Mas Bitumicznych i Inżyniera.