Program Budowy 100 Obwodnic

Badanie sprawdzające dla robót ziemnych.

W dniu 19.06.2023 Inżynier wykonał badania sprawdzające dla robót ziemnych. WT-LD pobrało materiał do badań laboratoryjnych.