Program Budowy 100 Obwodnic

Przekazanie gruntów do wykonania ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych.

Dnia 07.06.2023 zostały przekazane grunty do wykonania ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach Brzoza 39, Licheń 6 oraz Licheń 27 zlokalizowanych na trasie planowanej obwodnicy. Stroną przekazującą jest Wykonawca robót budowalnych firma COLAS SP. z o.o. stroną przejmującą jest pracownia Archeologiczna - Konserwatorska SPILA.