Program Budowy 100 Obwodnic

Pierwsze betonowanie na obiekcie mostowym WD2

W dniu 30.05.2023 odbyło się pierwsze betonowanie na obiekcie mostowym WD2, również tego dnia w pasie drogowym wykonywano badania zagęszczenia gruntów w trakcie robót ziemnych.