Program Budowy 100 Obwodnic

Badania zagęszczenia nasypów

W dniu 26.05.2023 na terenie budowy odbyły się badania zagęszczenia nasypów w km 0+600, 1+300, 1+500 w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.