Program Budowy 100 Obwodnic

Przekazanie gruntów przeznaczonych do wykonania ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych

W dniu 18.05.2023 nastąpiło przekazanie gruntów przeznaczonych do wykonania ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach Brzoza 41 oraz Brzoza 39 zlokalizowanych na trasie planowanej obwodnicy. Stroną przekazującą jest Wykonawca robót budowalnych firma Colas Polska sp. z o.o.. Stroną przejmującą jest Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska "SZPILA".