Program Budowy 100 Obwodnic

Badania retestowe i zezwolenie na dalsze wykonywanie robót

W dniu 10.05.2023 przeprowadzone zostały, na zlecenie Inżyniera Kontraktu, badania retestowe w rejonie km 5+750 z zakresu zagęszczenia gruntów i badania przydatności do wbudowania. Jednocześnie w tym samym dniu zostały pobrane do badania kontrolnego próby kruszywa granitowego przeznaczonego na podbudowe 0/31,5 - z trzech miejsc hałdy zlokalizowanej na terenie Placu Budowy. Po otrzymaniu w dniu 12.05.2023 pozytywnych badań zagęszczenia i nośności gruntów wykonanych 28.04 i 05.05.2023 IK zezwolił na dalsze wykonywanie robót ziemnych w tych rejonach.