Program Budowy 100 Obwodnic

Badania kontrolne nośności podłoża gruntowego

W dniu 05.05.2023 przeprowadzono na zlecenie Inżyniera Kontraktu badania kontrolne nośności podłoża gruntowego na odcinkach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,