Program Budowy 100 Obwodnic

Badania kontrolne robót ziemnych w trasie głównej.

W dniu 28.04.2023 r. Inżynier Kontraktu przeprowadził badania kontrolne robót ziemnych w trasie głównej. Laboratorium WT-LD wykonujące badania pobrało również materiał z budowy w celu zbadania przydatności do wbudowania.