Program Budowy 100 Obwodnic

Inspekcja akceptacyjna złoża kruszyw naturalnych.

W dniu 25.04.2023 r. Technolog z ramienia Inżyniera Kontraktu wykonał inspekcję akceptacyjną złoża kruszyw naturalnych w Rogoźnica 2 w Rogoźnicy. Jednocześnie przedstawiciele WT-LD pobrali materiał do badań akceptacyjnych.