Program Budowy 100 Obwodnic

Protokół z prac archeologicznych

W dniu 04.04.2023 Wykonawca otrzymał Protokół z prac archeologicznych. W wyniku oględzin terenu inwestycji przeprowadzonych przy udziale pracownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków stwierdzono kolejne stanowisko archeologiczne co w konsekwencji uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót w tym miejscu.