Program Budowy 100 Obwodnic

Rozpoczęto odhumusowanie stanowisk archeologicznych

W ostatnim tygodniu usunięto karpiny drzew. Wykonawca jest w trakcie zwożenia pni drzew na plac składowy. Rozpoczęto odhumusowanie stanowisk archeologicznych wskazanych do nadzoru.