Program Budowy 100 Obwodnic

Tymczasowa organizacja ruchu

Została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W dalszym ciągu trwają prace związane z gazociągiem oraz usuwaniem karpin po wycince.