Program Budowy 100 Obwodnic

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 16.03.2023 zakończył się okres zimowy. Wykonawca przekazał informację, o zmianie organizacji ruchu która nastąpi 24.03.2023.