Program Budowy 100 Obwodnic

Wycinka drzew

W dniu 07.02.2023 rozpoczęły się prace związane z wycinką drzew. Wykonawca planuje zakończyć prace z wycinką do końca lutego br.