Program Budowy 100 Obwodnic

Odbiór

Wykonawca w dniu 24.02.2023 r. przekazał do Zamawiającego i Inżyniera pismo informujące o planowanej na dzień 03.03.2023 r. odbiorze Wytwórni Betonu Lafarge Gorzów Wlkp. Oraz planowanym na dzień 06.03.2023 r. odbiorze Wytwórni konstrukcji stalowej obiektu PZDs-1 rur przepustowych ViaCon Polska Sp. z o.o. Rydzyna.