Program Budowy 100 Obwodnic

Badania sondażowe

W styczniu przystąpiono do badań do wykonania badań sondażowych przez Archeologa z ramienia GDDKiA. Prace wykopaliskowe rozpoznawcze są prowadzone na obszarze 4 stanowisk.