Program Budowy 100 Obwodnic

Inwentaryzacje nieruchomości

Dnia 16.12.2022 r. Wykonawca odbył inwentaryzacje nieruchomości. Po opracowaniu protokołów opisowych i protokołów z inwentaryzacji nieruchomości dokumentacja została wysłana do Zamawiającego. Od 16.12.2022 r. do 15.03.2023 r. na budowie trwa okres zimowy. Jeżeli warunki atmosferyczne w okresie zimowym będą sprzyjające to Wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia prac na Placu Budowy.