Program Budowy 100 Obwodnic

Zakończenie przeglądu saperskiego

Dnia 12.12.2022 r. zakończył się przegląd saperski terenu pod względem występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Rozpoznanie saperskie wykonane zostało na odcinku o długości 7313 mb do głębokości 1,5 m . W rejonie inwestycji wydobyto 33 szt. Ferromagnetyków - bez zawartości materiału wybuchowego. (złom współczesny) nie stanowiący zagrożenia saperskiego i nie stanowiący wartości historycznej lub archeologicznej oraz 1 szt. pocisk artyleryjski kal. 75 mm, granat ppnac panzerfaust 1szt, oraz lotkę granatu moździerzowego, które przekazano do utylizacji przez WPR.