Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 16

W dniu 09.12.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.1 prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Spotkanie polegało na omówieniu spraw zakończonego już okresu projektowania i wejścia inwestycji w kolejny etap budowy. Dnia 30.11.2022 został przekazany Wykonawcy Plac Budowy oraz zostało zgłoszone rozpoczęcie Robót Budowlanych do WIMB. Następnie dnia 05.12.2022 zostały przekazane część działek dla wykonawcy badań archeologicznych. Dostęp do tych części Placu Budowy dla Wykonawcy został ograniczony. Od dnia 08.12.2022 rozpoczął się przegląd saperki terenu.