Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 14

W dniu 30.11.2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 14 prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Spotkanie polegało na omówieniu spraw zakończonego już okresu projektowania i wejścia inwestycji w kolejny etap. Wykonawca przekazał informację dotyczące planu robót na najbliższy okres.