Program Budowy 100 Obwodnic

Przekazanie placu budowy

W dniu 18.11.2022 r. została podpisana decyzja ZRID przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka. Dnia 30.11.2022 r. zaplanowane jest przekazanie placu budowy.